Thứ Năm, ngày 08 tháng 8 năm 2013

Bán Đất Cao Su Ở Long Thanh Đồng Nai

Bán đất cao su chuẩn bị thu hoạch ở Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. 
          Thửa số đất:  376    , tờ bản đồ số: 5
          Địa Chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
          Diện tích: 11073 m2
          Hình thức sử dụng riêng: 11073 m2.
          Thời hạn sử dụng: 16/4/2030
          Nguồn góc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

 Giá: 1,4 tỷ (có thỏa thuận)
 Liên Hệ: 0167 9630 278 (Mr Chiến)
            099 7135 379